bip.gov.pl
RSS
A A A K

Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach

Numer projektu
WND-RPPD.03.01.00-20-002/09

Zakres projektu

  • budowa budynku sali koncertowo-teatralnej wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach,
  • budowa parkingów, placów, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, fontanny oraz urządzenie terenu,
  • budowa przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej,
  • roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego i sieci będących w kolizji z projektowanym budynkiem i przyłączami,
  • wycinka drzew będąca w kolizji z projektowanym obiektem i zagospodarowanie terenu zielenią i szatą roślinną.

Kubatura netto obiektu wyniesie ok. 38.198 m3, powierzchnia użytkowa ok. 6.539 m2, a wysokość budynku 21,23 m.

Projektowany obiekt składać się będzie z następujących elementów:

1) Część ogólnodostępna z widownią

Przy wejściu głównym znajdować się będzie hol z kuluarami z bezpośrednim dostępem do szatni, kas oraz WC. Widownia sali koncertowo – teatralnej liczyć będzie 678 miejsc. Nad holem przy widowni zaprojektowano foyer z dostępem na widownię, na loże oraz do reżyserek dźwięku i światła. Na najwyższym poziomie znajdować się będą kuluary z czasowym punktem gastronomicznym obsługujące balkon widowni. Przy kuluarach zostaną wydzielone 4 wnęki wypoczynkowe z kanapami do siedzenia.

2) Część techniczna i zaplecze aktorów

Scenę zaprojektowano z możliwością zainstalowania sceny obrotowej. Przy scenie zlokalizowano symetrycznie po bokach dwie kieszenie boczne oraz centralnie zascenie. Pomieszczenia techniczne związane z obsługą świetlną i akustyczną sali umieszczono za widownią dolną. Zaprojektowano magazyn kostiumów i scenografii oraz magazyn dekoracji. W obiekcie znajdować się będzie 5 garderób indywidualnych, 2 garderoby zbiorowe oraz charakteryzatornia.

3) Dom kultury

Przy wejściu głównym do domu kultury będzie znajdować się pasaż – galeria sztuki. Galerię zaprojektowano w formie wewnętrznego dziedzińca z przeszklonym dachem. Część ta będzie miała trzy kondygnacje. W salach tematycznych będą odbywały się zajęcia artystyczne i wystawy kulturalne. W programie funkcjonalnym przewidziano sale plastyczne, sale muzyczne, sale taneczne, sale edukacji regionalnej oraz sale prób teatralnych. Na ścianach pasażu przewidziano możliwość ekspozycji prac artystycznych wytwarzanych w salach plastycznych.

4) Część wspólna między salą koncertową a domem kultury

Główną częścią łączącą poszczególne części funkcjonalne będzie wielofunkcyjna sala kameralna umiejscowiona w centralnej części obiektu. Dostępna z pasażu domu kultury będzie ona służyć zarówno jako miejsce mniejszych przedstawień teatralnych, jak też jako sala edukacji tematycznej. Zaprojektowano scenę z praktikabli oraz mobilne trybuny, co przyczyni się do różnorodność aranżacji.

Projekt obejmuje również kompletne wyposażenie obiektu w technologię sceniczną oraz wyposażenie wnętrz w meble indywidualne i katalogowe oraz osprzęt.

Przewidywany termin realizacji projektu
lipiec 2010 r. - wrzesień 2013 r.

Całkowita wartość projektu
40.559.476,38 zł

Źródła finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Środki własne miasta Suwałki

Wysokość dofinansowania
19.989.405,19 zł (EFRR)Opublikował: Michał Ptaszyński
Publikacja dnia: 13.11.2014
Podpisał: Michał Ptaszyński
Dokument z dnia: 13.11.2014
Dokument oglądany razy: 3 098